Naši proizvodi
Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati >>

U skladu sa najmodernijim svetskim trendovima u pogledu ekologije i uštede enrgije EURO HEAT je razvio posebnu kategoriju dimljačkih izmenjivača toplote koji se koriste kao ekonomajzeri i rekuperatori toplote otpadnih gasova.

Skrolujte tabelu levo ili desno
Model A [ mm ] B [ mm ] C [ mm ] L [ mm ]
P 100 230 230 80 2.6 x n
P 200 315 315 130 2.5 x n
P 350 500 500 226 3.5 x n
P 500 700 700 330 3.6 x n
P 660 950 950 498 3.6 x n
P 1000 1300 1300 740 3.3 x n

 n - broj unutrašnjih ploča

 

Kategorija ne sadrži proizvode!