Pločasto dobošasti izmenjivači toplote

Naslovna \ Vesti \ 19.12.2013.
Naši proizvodi
Ako imate potrebu za izmenjivačem toplote, a niste sigurni koji Vam model najviše odgovara, popunite formular i naš tim će Vas kontaktirati >>
Pločasto dobošasti izmenjivači toplote

Ovaj tip izmenjivača predstavlja idealan spoj pločastih i dobošastih izmenjivača kombinujući najbolje karakteristike i jednih i drugih – stepen efikasnosti pločastih i sigurnost dobošastih.

Unutrašnje ploče su međusobno zavarene tako da nema zaptivki što ovom tipu izmenjivača omogućava rad na temperaturama od -200°C do 500°C. Ovi izmenjivači se proizvode za kapacitete i do 100.000 kW i radne pritiske do 100 bar, stepen iskorišćenja ovih izmenjivača je vrlo visok (95%).

Koriste se u sistemima daljinskog grejanja (najčešće kao primarni izmenjivači), kao isparivači i kao kondenzatori. Takođe su našli svoje mesto u sistemima za grejanje i hladjenje ulja.

Sve češće se ovaj tip izmenjivača koristi u funkciji ekonomajzera i rekuperatora kako bi se iskoristila toplotna energija otpadnih gasova. Ova vrsta izmenjivača je idealna kod sistema gde postoje veliki i asimetrični protoci.

Još jedna od bitnih prednosti ovog tipa izmenjivača je lako čišćenje jedne strane izmenjivača, zbog ovoga se ovaj tip vrlo često koristi kao primarni izmenjivač toplote u sistemima velikih kotlovskih postrojenja gde služe da bi se kotlovi zaštitili od nečistoća koje mogu stići do kotla iz toplovodne mreže.

Podelite sa prijateljima: