Industrije

Nafta i gas

Pločasto dobošasti izmenjivači toplote su inovativno i kompaktno rešenje u oblasti nafte i gasa, koje donosi mnoge prednosti u odnosu na postojeće vrste izmenjivača toplote. Ploče su potpuno zavarene, što osigurava da je jedinica sigurna i bezbedna, eliminišući mogućnost curenja i produžavajući vek trajanja samog izmenjivača. Glavne prednosti ove vrste izmenjivača toplote su:

  • potpuno zavarene ploče, bez ikakvih zaptivki
  • turbulentno strujanje sa manjim padom pritiska
  • visok koeficijent prenosa toplote
  • bliski temperaturni pristup
  • robusne i bezbedne konstrukcije
  • jedinice izrađene po meri sa mogućnošću višestrukih prolaza
  • lako održavanje

U industriji nafte i gasa, naši pločasto dobošasti razmenjivači toplote mogu naći svoju primenu u sledećim oblastima: