Industrije

Rashladna

Ova grana industrije je dobila na značaju zbog posledica globalnog zagrevanja.

Ova grana industrije je dobila na značaju zbog posledica globalnog zagrevanja. Pločasto dobošasti izmenjivači toplote su inovativno i kompaktno rešenje u oblasti hlađenja, koje donosi mnoge prednosti u odnosu na postojeće tipove izmenjivača toplote. Akcenat je na korišćenju prirodnih rashladnih fluida, koji će u kombinaciji sa ovim izmenjivačima toplote dati najbolje moguće rezultate.

Ploče su potpuno zavarene, što osigurava da je jedinica sigurna, eliminiše mogućnost curenja i produžava radni vek.

Glavne prednosti ovog tipa izmenjivača toplote su:

Potopljen isparivač

Kondenzator

Isparivač sa spoljnim separatorom kapljica

Opseg primene:

Isparivač suve ekspanzije (DX)

Rešenje za dva rashladna sredstva

Kompaktnost