Euro heat

Naši proizvodi

U portfoliju EURO HEAT-a nalaze se 4 tipa pločastih izmenjivača toplote.

Svaki tip izmenjivača toplote može naći svoje mesto na tržištu.

PSHE

Pločasto dobošasti izmenjivači toplote predstavljaju idealnu kombinaciju pločastih izmenjivača toplote i cevnih izmenjivača toplote.

GPHE

Rastavljivi izmenjivači toplote odlikuju se visokom efikasnošću, malim dimenzijama, mogućnošću upotrebe različitih materijala, brzim i lakim održavanjem.

Block type

Blok razmenjivači toplote su kompaktno rešenje koje je sklop prednosti drugih tipova izmenjivača toplote.

OPSHE

Uskoro!