PSHE

Pločasto dobošasti razmenjivači toplote

Pločasto dobošasti izmenjivači toplote predstavljaju idealnu kombinaciju pločastih izmenjivača toplote i cevnih izmenjivača toplote. S jedve strane tu je efikasnost pločastih izmenjivača toplote, a sa druge  pouzdanost cevnih izmenjivača toplote.

Unutrašnje ploče su zavarene jedne za drugu, eliminišući potrebu za zaptivačima, što omogućava ovom tipu izmenjivača da radi na temperaturama od -200°C do 500°C. Proizvode se sa snagom do 100.000 kW i radnim pritiscima do 200 bara. Njihova efikasnost je veoma visoka, čak do 95%.

Najčešće se mogu koristiti kao primarni izmenjivači toplote u sistemima daljinskog grejanja, i to sa rasklopivom konstrucijom. Pošto je vrlo lako očistiti jednu stranu izmenjivača toplote, ovaj tip izmenjivača se često koristi u sistemima velikih kotlovskih postrojenja, služeći za zaštitu kotla od zagađivača koji mogu doći iz cevi za grejanje. Takođe se koriste kao kondenzatori, isparivači ili u sistemima za grejanje i hlađenje ulja.

Sve više se koriste kao ekonomajzer i rekuperator otpadnih toplotnih gasova.

Glavne prednosti pločasto dobošastih izmenjivača toplote su

Registar

Registar je jezgro i glavna komponenta pločasto dobošastih iztmenjivača toplote. Sastavlja se od unutrašnjih ploča koje su međusobno zavarene i daju čvrstu i bezbednu konstrukciju. Veličina, dubina ploče, broj prolaza, broj ploča, tip konstrukcije ploča biraju se apsolutno po potrebi kupca.

Princip rada PSHE

TipPrečnik ploče (mm)Debljina ploče (mm)Površina po ploči (m²)Priključak na strain registraMaksimalni broj ploča
P 1001200,8-1,20,017DN25100
P 2001900,8-1,20,028
DN25180
P 3503200,7-1,50,079DN50400
P 5004540,7-1,50.16DN80600
P 6005620,7-1,50.26DN100600
P 7507400,8-1,50.43DN150800
P 10009800,8-1,50.73DN2001000
PSHE ime modelaPovršina razmene toplote, m2Priključak registra, DNPriključak plašta, DN
PSHE 20.5 – 52520 – 80
PSHE 31 – 505025 – 250
PSHE 43 – 1008025 – 300
PSHE 55 – 20010025 – 350
PSHE 66 – 35012525 – 500
PSHE 78 – 55015025 – 500
PSHE 915 – 100020025 – 700
PSHE 1430 – 200030025 – 1000

Varijante PSHE

Materijal ploča

Usmerivači protoka/čepovi

Materijal plašta

Primer obeležavanja PSHE

P 1000 – 170 H 1-1 1R FW – Model plate and shell heat exchanger

P 1000 – tip pločasto dobošastih izmenjivača toplote

170 – broj unutrašnjih ploča

1-1 –jedan prolaz (jedan prolaz sa obe strane)

1R –broj pakovanja ploča

FW –potpuno zavaren model