PSHE

Pločasto dobošasti razmenjivači toplote

Pločasto dobošasti izmenjivači toplote predstavljaju idealnu kombinaciju pločastih izmenjivača toplote i cevnih izmenjivača toplote. S jedne strane tu je efikasnost pločastih izmenjivača toplote, a sa druge  pouzdanost cevnih izmenjivača toplote.

Unutrašnje ploče su zavarene jedne za drugu, eliminišući potrebu za zaptivačima, što omogućava ovom tipu izmenjivača da radi na temperaturama od -200°C do 500°C. Proizvode se sa snagom do 100.000 kW i radnim pritiscima do 200 bara. Njihova efikasnost je veoma visoka, čak do 95%.

Najčešće se mogu koristiti kao primarni izmenjivači toplote u sistemima daljinskog grejanja, i to sa rasklopivom konstrucijom. Pošto je vrlo lako očistiti jednu stranu izmenjivača toplote, ovaj tip izmenjivača se često koristi u sistemima velikih kotlovskih postrojenja, služeći za zaštitu kotla od zagađivača koji mogu doći iz cevi za grejanje. Takođe se koriste kao kondenzatori, isparivači ili u sistemima za grejanje i hlađenje ulja.

Sve više se koriste kao ekonomajzer i rekuperator otpadnih toplotnih gasova.

Glavne prednosti pločasto dobošastih izmenjivača toplote su

Registar

Registar je jezgro i glavna komponenta pločasto dobošastih iztmenjivača toplote. Sastavlja se od unutrašnjih ploča koje su međusobno zavarene i daju čvrstu i bezbednu konstrukciju. Veličina, dubina ploče, broj prolaza, broj ploča, tip konstrukcije ploča biraju se apsolutno po potrebi kupca.

Princip rada pločasto dobošastih izmenjivača toplote

TipPrečnik ploče (mm)Debljina ploče (mm)Površina po ploči (m²)Priključak na strain registraMaksimalni broj ploča
P 1001200,8-1,20,017DN25100
P 2001900,8-1,20,028
DN25180
P 3503200,7-1,50,079DN50400
P 5004540,7-1,50.16DN80600
P 6005620,7-1,50.26DN100600
P 7507400,8-1,50.43DN150800
P 10009800,8-1,50.73DN2001000

Materijal ploča

Usmerivači protoka/čepovi

Materijal plašta

Primer obeležavanja PSHE

P 1000 – 170 H 1-1 1R FW – Model plate and shell heat exchanger

P 1000 – tip pločasto dobošastih izmenjivača toplote

170 – broj unutrašnjih ploča

1-1 –jedan prolaz (jedan prolaz sa obe strane)

1R –broj pakovanja ploča

FW –potpuno zavaren model